• İş saatları 09:00 - 18:00

  Bazar ertəsi - Cümə

 • Xaçmaz, Azərbaycan

  Bakı Prospekti, 45


Biznes inkubator

Biznes inkubatoru haqqında

Biznes inkubatoru - yeni fəaliyyətə başlayan sahibkarlıq subyektlərinin, o cümlədən gənclərin səmərəli sahibkarlıq fəaliyyətini təmin etmək məqsədilə onlara kompleks texniki-təşkilati və inzibati-təsərrüfat xidmətləri göstərən resurs mərkəzidir.

Biznes inkubatorunun fəaliyyət istiqamətləri

Biznes inkubatorunun fəaliyyətinin əsas istiqamətləri "Sahibkarlıq fəaliyyəti haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu ilə qadağan edilməyən yeni fəaliyyətə başlayan sahibkarlıq subyektlərinə, o cümlədən gənclərə sahibkarlıq fəaliyyətlərinin ilkin mərhələsində güzəştli şərtlərlə zəruri avadanlıqlarla təchiz olunmuş xidməti iş otaqlarının və işçi yerlərinin müvəqqəti ayrılması və onlara aşağıdakı konsaltinq və təşkilati xidmətlərin göstərilməsidir:

 • sistemli və davamlı maarifləndirmə tədbirləri;

 • təsis sənədlərinin hazırlanması və sahibkarlıq subyekti kimi qeydiyyata (uçota) alınmaq üçün köməklik göstərilməsi;

 • vergi, mühasibat uçotu, maliyyə-kredit, hüquq və sahibkarlıq fəaliyyəti ilə bağlı digər sahələr üzrə sistemli və davamlı konsaltinq və informasiya xidmətlərinin, mühasibatlıq işlərinin təşkilinə dəstək;

 • investisiya layihələrinin və biznes planların hazırlanmasında metodiki köməkliyin göstərilməsi;

 • biznes layihələrinin maliyyə, iqtisadi və texniki ekspertizasının aparılması üzrə dəstək;

 • marketinq araşdırmalarının aparılması üzrə dəstək;

 • reklam, mətbəə-çap və nəşriyyat işlərinin təşkilinə dəstək;

 • məhsulların (işlərin, xidmətlərin) təşviqi, habelə sərgilərdə və bu kimi digər tədbirlərdə iştirakla bağlı köməkliyin göstərilməsi;

 • maliyyə resurslarına (banklar, kredit təşkilatları, investisiya fondları, vençur kapitalı və s.) çıxış imkanlarının genişləndirilməsinə köməkliyin göstərilməsi;

 • potensial biznes tərəfdaşları ilə əlaqələrin qurulmasında köməkliyin göstərilməsi;

 • inzibati və hüquqi problemlərin həllində köməklik göstərilməsi

 • sahibkarların və sahibkarlıq fəaliyyətinə başlamaq arzusunda olan gənclərin sahibkarlıq sahəsində bilik və bacarıqlarının, təhsil səviyyələrinin artırılmasında yardımçı olmaq, treninq, peşə hazırlığı xidmətlərinin təşkili;

 • malların (işlərin və xidmətlərin) realizəsi məqsədilə sifarişçilərin tapılmasında müvafiq köməkliyin göstərilməsi;

 • yeni texnologiyalar, habelə onların tətbiqi və istifadəsi ilə bağlı informasiya təminatının həyata keçirilməsi;

 • elektron xidmətlərin tətbiqi barədə məlumatlandırma və istifadə imkanlarının yaradılması;

 • sahibkarlıq subyektlərinin inkişaf potensialının və fəaliyyət prioritetlərinin genişləndirilməsinə köməklik göstərilməsi;

Biznes inkubatorunun fəaliyyətinin təşkili ilə bağlı Mərkəz aşağıdakı funksiyaları həyata keçirir:

 • biznes inkubatorunun fəaliyyət istiqamətləri üzrə xidmətlərin və metodiki köməkliyin göstərilməsini təşkil və təmin edir;

 • biznes inkubatorunun fəaliyyətinin təşkili və inkişafı ilə bağlı tədbirlər görür, bu məqsədlə təkliflər, habelə biznes inkubatorunun fəaliyyəti barədə hesabatlar hazırlayır;

 • biznes inkubatorunun fəaliyyətindən istifadə edənlərin qeydiyyatını (reyestrini) aparır;

 • biznes inkubatorunun fəaliyyətini təşviq edir, onun iştirakçısı olmaq istəyən gənclər və sahibkarlıq subyektləri üçün müsabiqənin təşkili ilə bağlı tədbirlər görür;

 • biznes inkubatorunun fəaliyyətinin iştirakçılarının fəaliyyətinin monitorinqini həyata keçirir;

 • elmi texniki potensialın inkişafı və gücləndirilməsi məqsədilə yerli və xarici elm və təhsil müəssisələri ilə əməkdaşlığa dair təkliflər verir;

 • bu sahədə biznes inkubatorunda dəyirmi masalar, seminarlar, konfranslar təşkil edir, biznes inkubatorunun fəaliyyəti barədə müxtəlif çap məhsulları, kitab və jurnallar, bukletlər hazırlayır və yayır.

Biznes inkubatorunun fəaliyyətinin iştirakçıları

 • Biznes inkubatorunun fəaliyyətinin iştirakçıları müsabiqə əsasında seçilir.

MÜRACİӘT FORMASI

Gәlin birlikdә inkişaf edәk